Boka

Bokningsförfrågan, bokningsvillkor och tillval


BOKNINGSFÖRFRÅGAN

Bokningsförfrågan skickas till:

Gun-Britt Larsson

070-28 000 93

p.h.larsson@hotmail.com


Byte sker söndagar vid veckohyra. Incheckning och utcheckning sker via receptionen på Idre fjäll

Inheckning från kl. 16.00

Utcheckning kl. 10.00

BOKNINGSVILLKOR

Dessa villkor gäller mellan Gun-Britt Larsson, GBL, och den som själv eller genom annan person bokar, upprättar ett avtal, enligt vad som angetts i bekräftelsen. Beställaren anges som Kund i villkoren och övriga resenärer anges som Gäster. Bokningen/avtalet gäller boende i lägenhet 610.

Bokning för privatperson: För att boka/ingå i ett avtal med GBL gällande boende ska Kunden vara minst 22 år. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om Kunden vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen, gäller regler för avbokning.
Avvikande åldersbestämmelser kan förekomma efter godkännande från GBL.

Bokning av boende: I grundpriset ingår hyra av lägenhet, elektricitet, vatten och bäddar/extra bäddar inkl. täcke och kudde. Kunden samt gäster får Ej använda lägenhet till annat än semsterboende, om inget övrigt är överenskommet vid bokningstillfället.
Antalet personer i boendet får maximalt vara samma som antalet bäddar boendet är utrustat med. På lägenhetspriser utgår inga barn- eller extrabäddsrabatter.
I grundpriset ingår ej sänglinne, handdukar, barnsäng/stol eller avresestädning. Detta samt skipass, skidhyra och skidskola, kan tilläggsbeställas av Kunden direkt av Idre fjäll enligt gällande prislista. Uppge kontraktsnummer. Kvadratmeter angivelserna avser lägenhetens yttermått.

Bokning av extra produkter/arrangemang: Förhandsbokning av skipass, skidskola, skidutrustning, aktiviteter, mat och linne skall göras senast 8 dagar innan ankomst, samt betalas innan ankomst. Avresestäd kan bokas fram till 3 dagar innan avresa. Bokas av kunden direkt av Idre Fjäll. Dessa produkter ansvarar inte lägenhetsägaren för utan är ett eget avtal mellan kunden/gästen och Idre fjäll.

Bokningsbekräftelse: Vid mottagande av bokningsbekräftelsen ska denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är Kunden som ansvarar för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta.

Bokningsbekräftelse skickas via e-post.

I händelse av fel ska GBL kontaktas inom 9 dagar från bokningstillfället.

Betalning: Betalning är uppdelad i del- och slutbetalning. Vid mottagande av del-/slutbetalning ska dessa kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är Kunden som ansvarar för att uppgifterna stämmer.

Delbetalningen omfattar 20% av boendebeloppet.
Delbetalningen ska vara GBL tillhanda senast 10 dagar efter bokningstillfället.
Slutbetalning ska vara GBL tillhanda senast 60 dagar innan ankomst om inte annat avtalats med GBL. Vid bokning senare än 60 dagar innan ankomst gäller omgående slutbetalning av hela beloppet.

Vid betalning ska namn och vecka anges i meddelanderutan.
I den händelse att delbetalning eller slutbetalning EJ är betald i tid, förbehåller sig GBL rätten att avboka bokningen. Kunden ska alltid skriftligen kontakta GBL för att avboka.
GBL skickar EJ betalningspåminnelser. För att få tillträde till bokat boende ska hela hyresbeloppet vara betalt. Vid första betalning bekräftar kunden att denne tagit del samt godkänt bokningsvillkoren.

Betalning sker genom överföring till konto i Nordea. Kontonummer ges av GBL via mail eller telefon i samband med bokning. 

Avbokning: Avbokning ska ske skriftligen till GBL. Uppge alltid namn, kontraktsnummer och bokad ankomstdag. Vid avbokning när mer än 60 dagar återstår innan ankomst, behåller GBL delbetalningen, vilket avser 20% av boendebeloppet. Vid avbokning när mindre än 60 dagar återstår innan ankomst, behåller GBL hela boende beloppet.

Reklamation: Klagomål på lägenheten ska framföras till stugservice på Idre Fjäll, så snart som möjligt, dock senast kl 12:00 dagen efter ankomst. Fel som uppstår under din vistelse ska omgående meddelas till stugservice på Idre Fjäll.

Ansvar för egendom/vållande av skada: GBL ansvarar Ej för kvarglömda/borttappade saker. Skada som vållas Kunden eller gästen genom försummelse från GBL:s sida, ska ersättas. Kunden/gästen ska i sådana fall anmäla detta omgående till GBL. Kunden/gästen är å sin sida ansvarig för skada i de fall Kunden/gästen själv, eller någon i dess sällskap, genom försummelse, vållat skadan. Se även "Övriga skyldigheter"

Övriga skyldigheter: Kunden/gästerna ska vårda lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
• Kunden/gästerna ska mellan 23:00 och 07:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.
• Kunden ska ansvara för skador som uppstår på lägenheten och dess inventarier i de händelser skadan har orsakats av att Kunden/gästerna i sällskapet eller någon annan som bereds tillträde till boendet har varit vårdslös.
• Kunden/gästerna i sällskapet får Ej ställa upp tält, husvagn eller husbil på parkering eller anslutande grusplan. Ej heller installera musikanläggning eller annan störande utrustning i boendet eller i direkt anslutning till boendet.
• Kunden/gästen ska följa de bestämmelser som gäller för lägenheten beträffande rökförbud.
• Eventuella överträdelser beivras. Överträdelse mot rökförbud debiteras med en avgift från 2 000 SEK.

Städning: Om avresestädning inte har beställts utförs städning av Kund/gäst, enligt städinstruktioner, innan avresa. Städinstruktioner finns i lägenheten. Missad eller undermålig städning kommer att debiteras med en avgift från 2 000 SEK. Avresestäd beställs av Kunden via Idre fjäll.

Nycklar: Samtliga nycklar till bokad lägenhet ska återlämnas vid utcheckning. För Ej återlämnade nycklar kommer Idre Fjäll att debitera 500 SEK per nyckel.

Avtalsbrott: Detta är ett avtal upprättat mellan Kunden (beställaren) och GBL. Avtalet är bindande och godkänt av Kunden i och med betalning av delbetalning.
Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

  • Bokningsvillkoren ej uppfylls.
  • Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i lägenheten/området.
  • Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i lägenheten/området.
  • Lägenheten används till Ej avsett ändamål.

Om avtalsbrott inträffar måste Kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från lägenheten och äger Ej rätt att återfå någon del av det inbetalda beloppet. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av Kund.

Övriga bokningsvillkor: GBL ansvarar ej för förändringar på Idre Fjälls anläggning.

Force majeure: Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan GBL upphäva avtalet, varvid Kunden snarast ska underrättas. GBL är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av lägenheten.


TILLVAL

Avresestäd: Det går bra att beställa slutstädning i förväg eller boka på plats, dock senast 3 dagar innan hemresa. Det finns ett par saker som Idre fjäll vill att du som gäst gör innan du lämnar boendet, bland annat att tömma soporna och diska efter dig. Handdisk och allrengöringsmedel ingår i logipriset. I de lägenheter med diskmaskin finns 2 disktabletter vid ankomst.

Kontakta Idre fjäll för aktuell prisuppgift.

Linneset: Lakan och handdukar ingår ej i ditt boende men kan förbokas. Linneset bokas separat innan ankomst. I lägenheten finns täcke och kudde till varje bädd. Har du förbokat linneset levereras det till din stuga på ankomstdagen. 

Kontakta Idre fjäll för aktuell prisuppgift.

Barnsäng & barnstol: Det finns resesäng, barnstol, täcke, kudde och linne till barnsängen att hyra på Idre fjälls stugservice.  

Kontakta Idre fjäll för aktuell prisuppgift.

Brasved: Tänk vad mysigt med en sprakande brasa efter en dag ute. För att slippa släpa på vedsäckar, erbjuder Idre fjäll utkörning av ved till stugan på ankomstdagen.

Kontakta Idre fjäll för aktuell prisuppgift.